Tonet i la gavina, VAERSA © Esperanza Mart’ínez Molina