El guardiàˆ dels cinc secrets, BROMERA © Esperanza Mart’ínez Molina